Gems Müfredatı

Ürün Kategorileri

Gems Müfredatı

GEMS eğitimi, okullarımızda ana dilde verilmektedir ve fen bilgisi eğitimi için kullanılan yöntemlerden biri olan “Gözetimli Keşif Yöntemi”nin en iyi yönlerini yansıtmaktadır.
 
“Gözetimli Keşif Yöntemi”, bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
 
 Okulumuzdaki GEMS dersleri sadece GEMS ünitelerinden değil, aynı zamanda MATHAZONE MATEMATİK PROGRAMI adlı programdan alınan çalışmaların müfredatımıza uygun olarak yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulmuştur ve kendimize özgü müfredat çalışmalarıyla yürütülmektedir.  
 
Matematik eğitiminde öğrencinin çalışmalara aktif olarak katılmasını sağlayan alternatif bir matematik müfredatıdır. Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma; dizi, seri oluşturma; işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak planlanmış etkinliklerden oluşan bu program GEMS matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır